ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 2X1.5mm2

Κωδικός: 1000058274

1,57€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 3X1.5mm2

Κωδικός: 1000058276

1,92€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 2X2.5mm2

Κωδικός: 1000058275

2,21€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 4X1.5mm2

Κωδικός: 1000058288

2,62€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 3X2.5mm2

Κωδικός: 1000058277

2,75€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 5Χ1,5mm2

Κωδικός: 1000058294

2,95€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 4X2.5mm2

Κωδικός: 1000058289

3,82€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 3X4mm2

Κωδικός: 1000058278

4,40€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 5Χ2,5mm2

Κωδικός: 1000058295

4,46€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 4X4mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058290

6,16€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 7Χ2,5mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058306

6,99€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-U 5Χ4mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058296

7,09€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 4X6mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058291

8,75€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X10mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058280

10,28€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 5Χ6mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058297

10,32€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 4X10mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058292

12,91€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X16mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058282

15,86€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 5Χ10mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058298

16,02€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X16+1.5mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058283

16,44€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 4X16mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058293

19,96€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X25mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058284

24,11€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 5Χ16mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058300

24,61€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 5Χ16+1,5mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058301

24,97€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 5X25mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058302

38,53€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X50+25mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058285

50,84€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 5Χ35mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058304

52,72€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X70mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058286

62,25€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1VV-R 3X70+35mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058287

73,09€