ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Μαχαίρι ψωμιού polywood natural 17.5

Κωδικός: 1000041928

11,60€

Μαχαίρι κουζίνας polywood natural 17.5

Κωδικός: 1000041868

11,76€

Μαχαίρι ψωμιού polywood natural 17.5

Κωδικός: 1000041921

12,40€

Μαχαίρι κουζίνας polywood natural 15

Κωδικός: 1000041867

14,80€

Μαχαίρι κουζίνας polywood natural 15

Κωδικός: 1000041922

15,40€