ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ A05VV-U 2Χ1,5mm2

Κωδικός: 1000058252

1,40€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ A05VV-U 3Χ1,5mm2

Κωδικός: 1000058253

1,74€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ A05VV-U 4Χ1.5mm2

Κωδικός: 1000058257

2,38€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ A05VV-U 3Χ2,5mm2

Κωδικός: 1000058254

2,63€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ A05VV-U 5Χ1.5mm2

Κωδικός: 1000058260

2,85€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ A05VV-U 4Χ2.5mm2

Κωδικός: 1000058258

3,81€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ A05VV-U 3Χ4mm2

Κωδικός: 1000058255

4,03€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ A05VV-R 3Χ6mm2

Κωδικός: 1000058256

6,08€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ A05VV-R 5Χ4mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058262

7,27€

ΚΑΛΩΔΙΟ NYΜ A05VV-R 5Χ6mm2 (DRUM)

Κωδικός: 1000058263

10,04€