ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΑΝΑΛΙ 12X12 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός: 1000059438

1,04€

ΚΑΝΑΛΙ 12X12 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός: 1000059447

1,10€

ΚΑΝΑΛΙ 15X10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός: 1000059439

1,18€

ΚΑΝΑΛΙ 16X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός: 1000059440

1,43€

ΚΑΝΑΛΙ 16X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός: 1000059449

1,48€

ΚΑΝΑΛΙ 15X10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός: 1000059448

1,53€

ΚΑΝΑΛΙ 20X10 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός: 1000059450

1,57€

ΚΑΝΑΛΙ 40X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός: 1000059453

1,97€

ΚΑΝΑΛΙ 25X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός: 1000059442

2,12€

ΚΑΝΑΛΙ 25X16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός: 1000059451

2,16€

ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός: 1000059443

2,48€

ΚΑΝΑΛΙ 25X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός: 1000059452

2,55€

ΚΑΝΑΛΙ 40X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός: 1000059454

3,58€

ΚΑΝΑΛΙ 40X25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός: 1000059445

3,58€

ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX

Κωδικός: 1000059446

4,22€

ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NYLON BAG

Κωδικός: 1000059455

4,32€